Położenie

123456789101112
Hotel, pięknie położony nad jeziorem Charzykowskim, w centrum Borów Tucholskich (7 km od miasta Chojnice). Zaborski Park Krajobrazowy jest to jeden z najładniejszych terenów chronionych w woj. pomorskim, a możliwe, że także w skali kraju. Niepowtarzalne walory Zaborskiego Parku Krajobrazowego wynikają z urozmaiconej rzeźby terenu, bogactwa wód oraz mozaiki różnorodnych środowisk – leśnych, polnych i torfowiskowych. Czyste,nasycone olejkami eterycznymi powietrze, bogactwo flory i fauny to główne, choć nie jedyne, atuty przyciągające turystów.